FORENINGER

Grundejerforeninger

Når du køber hus/grund, vil du sommetider blive tilbudt at blive medlem af en grundejerforening. Nogle steder er det endda et krav, at du er medlem.

Baggrunden for denne type foreninger er, at man er stærkere, når man står sammen. Det kan være over for kommunen i relation til vedligehold af vejen, ændringer i byplanen og så videre. Ofte kan grundejerforeningen også tage sig af f.eks. snerydning og vejvedligeholdelse.

Som medlem får du indflydelse, og du møder mennesker fra nabolaget.

Der findes ikke generelle retningslinjer for grundejerforeninger i Danmark, men de skal overholde den almindelige foreningsret. Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der afholdes årlige generalforsamlinger. Medlemsgebyret kan variere meget alt efter foreningens størrelse og aktiviteter.

Hvis der er en grundejerforening, så bør sælgers ejendomsmægler fremvise vedtægterne, referater fra generalforsamlinger, budgetter og regnskaber. Så kender du foreningens formål, og du kender også de
forpligtelser, der følger med.

Grundejerforeninger i Ugelbølle:

Gåsebakken – her er 2 grundejerforeninger:

– Grundejerforeningen Gåsebakken etape 1 hus nr. 1 – 22 + 24 + 26
Formand Kim Nikolajsen, kim@cepius.dk

– Grundejerforeningen Gåsebakken etape 2 hus nr. 23 + 25 + 27 – 49 + Gåsesvinget.
Formand Gert Farup Lindquist 86174604,gert@faruplindquist.com

Yderligere informationer om Grundejerforeningen Gåsebakken se www.gaasebakken.dk

– Havelykke. Grundejerforeningen Havelykke,
formand Kent Frederiksen tlf. 21579642Kgaden@yahoo.com

– Overgårdsparken. Grundejerforeningen Overgårdsparken,
formand Keld 31 37 00 61

– Rosenhøj. Grundejerforeningen Rosenhøj,
formand Bente Fuglsang Petersen 24240541 Mail bente@fuglsang.org

– Østergårdsparken. Grundejerforeningen Østergårdsparken,
formand Sten 40353344

– Ugelbølle Øst, Grundejerforeningen Ugelbølle Øst – Toften, Æblevej og Østergårdsvej
formand Kurt Juhl Pedersenkurt.juhl.pedersen@skolekom.dk