Børn og unge

Ungehuset

Ugelbølle Forsamlingshus benyttes en aften om ugen af unge til samvær, grill, spil, m.v.
Ungehuset i Ugelbølle Forsamlingshus er også på Facebook.
Forældre må gerne melde sig til opsyn.
Kontakt Jørgen Lund Vinding på e-mail: joergenvinding@live.dk

Ugelbølle Friskole

Ugelbølle Friskole sætter børnene i centrum og vægter fællesskabet højt. Friskole skal kendetegnes ved et højt fagligt niveau, der skabes gennem trygge og inspirerende læringsmiljøer. Læs mere på friskolens hjemmeside her.

Børnehuset Uglen – den integrerede institution

Børnehave og Vuggestue

Børnehuset Uglen vægter højt, at børnene får lov at lege og får mulighed for at danne venskaber. Vi støtter børnene i at opbygge gode kontakter med andre, ligesom vi støtter dem i at løse konflikter. Derudover går vi op i landsbyliv, hvordan samfundet ser ud. Vi værdsætter også kulturelle aktiviteter, og vi tager gerne i teater med børnene. Børnehuset Uglens hjemmeside.

Dagplejer

Der er enkelte dagplejere i Ugelbølle. Se den centrale dagpleje på Syddjurs Kommunes hjemmeside.