LANDSBYRÅDET

Ugelbølle Landsbyråd er en upolitisk beboerforening, hvis formål er at varetage Ugelbølleborgernes interesse i forhold til bl.a. Syddjurs Kommune og Region Midtjylland. Vi ønsker at forbedre forholdene og præge udviklingen i vores område.

Meld dig ind i landsbyrådet. Det koster kun 75,- kr. pr. år.
Beløbet indsættes i:
Danske Bank reg. 3241 konto 16875597. Husk at oplyse navn, adresse og gerne e-mail

Ugelbølle Landsbyråd er det første distriktsråd i Syddjurs Kommune og har eksisteret siden 1995. I den tid har landsbyrådet:

 • Skaffet en børnehave til byen
 • Sørget for, at der blev lavet venstresving ved Uglen
 •  Været med til at forhindre oprettelsen af en campingplads ved Mågeøen
 • Kæmpet for og fået flere stier i det åbne land
 • Presset politikerne til at lave cykelstien fra Ugelbølle til Følle
 • Skaffet bump på Ryomvej til gavn for trafiksikkerheden
 • Gjort Ryttersmindevej gangbar med grus og uden huller
 • Renoveret torvet
 • Lavet hastighedsbegrænsning på Aarhusvej til 60 km/t
 • Været aktiv i forbindelse med dannelse af Ugelbølle Friskole
 • Givet økonomisk støtte til diverse legepladser i landsbyen, Ugelbølle
 • Parken, Ugelbølle Forsamlingshus og Ugelbølle Friskole
 • Aktiv omkring anlæggelse af Ugelbølle Parken
 • Arbejdet for en asfalteret sti i parken og tilhørende fortov på Ryomvej
 • Etableret Facebook gruppen Ugelbølle med over 260 medlemmer
 • Dannet en mailingliste på ca. 325 husstande i Ugelbølle
 • Aktiv omkring anlæggelse af sikkerskolevej langs Langkær.

Vi arbejder tæt sammen med de øvrige foreninger i landsbyen.
Vi afholder generalforsamling første mandag i marts måned, hvor alle er velkomne. Hvad enten du er enig med os eller ej, så mød op gør din indflydelse gældende.

Her kan du se vedtægterne for landsbyrådet.

Her er et link til de andre disriktsråd i Syddjurs Kommune.

Landsbyrådets bestyrelse

Formand mail Debra Freund
Næstformand Morten Brink Hinrichsen
Kasserer Susan Hjelmeborn
Sekretær Christina Furholm Kjærgaard
Bestyrelsesmedlem Dorit Ladegaard-Andersen
Suppleant Gunnar Højholdt
Suppleant Allan Vendelbo Kloster