DISTRIKTSRÅDET

Ugelbølle Distriktsråd er en interesseorganisation, hvis formål er at varetage Ugelbølle-borgernes interesse i forhold til Syddjurs Kommune. Vi ønsker at forbedre forholdene og præge udviklingen i vores område.

Ugelbølle Distriktsråd har eksisteret siden 1995. I den tid har Distriktsrådet:

 • Skaffet en børnehave til byen
 • Sørget for, at der blev lavet venstresving ved Uglen
 • Været med til at forhindre oprettelsen af en campingplads ved Mågeøen
 • Kæmpet for og fået flere stier i det åbne land
 • Presset politikerne til at lave cykelsti fra Ugelbølle til Følle
 • Skaffet bump på Ryomvej til gavn for trafiksikkerheden
 • Gjort Ryttersmindevej gangbar med grus og uden huller
 • Renoveret torvet
 • Lavet hastighedsbegrænsning på Aarhusvej til 60 km/t
 • Været aktiv i forbindelse med dannelse af Ugelbølle Friskole
 • Givet økonomisk støtte til diverse legepladser og projekter i Ugelbølle
 • Været aktive i forbindelse med anlæggelsen af Ugelbølle Bypark
 • Arbejdet for en asfalteret sti i parken og tilhørende fortov på Ryomvej
 • Etableret Facebook-gruppen Ugelbølle med over 1.400 medlemmer
 • Dannet en mailingliste på ca. 325 husstande i Ugelbølle
 • Været aktive omkring anlæggelse af sikker skolevej langs Langkær.

Vi arbejder tæt sammen med de øvrige foreninger i landsbyen.
Vi afholder generalforsamling den første mandag i marts måned, hvor alle er velkomne. Hvad enten du er enig med os eller ej, så mød op gør din indflydelse gældende.

Her kan du se vedtægterne for Ugelbølle Distriktsråd .

Her er et link til de andre Distriktsråd i Syddjurs Kommune.

Distriktsrådets bestyrelse

Formand mail Christina Furholm Kjærgaard
Næstformand  
Kasserer Brian Møller
Sekretær Christina Furholm Kjærgaard
Bestyrelsesmedlem Michael Henningsen
Bestyrelsesmedlem Helle Røge
Bestyrelsesmedlem Morten H. Madsen
Suppleant Johan Fribo
Suppleant Robert Mieth Johannessen