DISTRIKTSRÅDET

Ugelbølle Distriktsråd er en upolitisk beboerforening, hvis formål er at varetage Ugelbølleborgernes interesse i forhold til bl.a. Syddjurs Kommune og Region Midtjylland. Vi ønsker at forbedre forholdene og præge udviklingen i vores område.

Ugelbølle Distriktsråd er det første distriktsråd i Syddjurs Kommune og har eksisteret siden 1995. I den tid har distriktsrådet:

 • Skaffet en børnehave til byen
 • Sørget for, at der blev lavet venstresving ved Uglen
 •  Været med til at forhindre oprettelsen af en campingplads ved Mågeøen
 • Kæmpet for og fået flere stier i det åbne land
 • Presset politikerne til at lave cykelstien fra Ugelbølle til Følle
 • Skaffet bump på Ryomvej til gavn for trafiksikkerheden
 • Gjort Ryttersmindevej gangbar med grus og uden huller
 • Renoveret torvet
 • Lavet hastighedsbegrænsning på Aarhusvej til 60 km/t
 • Været aktiv i forbindelse med dannelse af Ugelbølle Friskole
 • Givet økonomisk støtte til diverse legepladser i landsbyen, Ugelbølle
 • Parken, Ugelbølle Forsamlingshus og Ugelbølle Friskole
 • Aktiv omkring anlæggelse af Ugelbølle Parken
 • Arbejdet for en asfalteret sti i parken og tilhørende fortov på Ryomvej
 • Etableret Facebook gruppen Ugelbølle med over 260 medlemmer
 • Dannet en mailingliste på ca. 325 husstande i Ugelbølle
 • Aktiv omkring anlæggelse af sikkerskolevej langs Langkær.

Vi arbejder tæt sammen med de øvrige foreninger i landsbyen.
Vi afholder generalforsamling første mandag i marts måned, hvor alle er velkomne. Hvad enten du er enig med os eller ej, så mød op gør din indflydelse gældende.

Her kan du se vedtægterne for Ugelbølle Distriktsråd .

Her er et link til de andre disriktsråd i Syddjurs Kommune.

Distriktsrådets bestyrelse

Formand mail Debra Freund
Næstformand Morten Brink Hinrichsen
Kasserer Susan Hjelmeborn
Sekretær Christina Furholm Kjærgaard
Bestyrelsesmedlem Dorit Ladegaard-Andersen
Suppleant Gunnar Højholdt