FORSAMLINGSHUSET

Ugelbølle Forsamlingshus er stedet, hvor Ugelbølles beboere mødes til en række spændende aktiviteter.

Nogle arrangementer er for alle, andre er specielt for børn og unge, og andre igen er kun for voksne. Fælles for alle arrangementer er, at de udspringer i et ønske om at skabe et godt sammenhold mellem alle Ugelbølles beboere – unge som gamle.

Forsamlingshuset er også byens selskabslokale. Huset kan lejes af alle borgere til enhver festligholdelse, møde, aktivitet eller lignende.
Medlemmer kan leje huset til en favorabel pris.

Følg Ugelbølle Forsamlingshus på facebook

Med venlig hilsen
Ugelbølle forsamlingshus

Medlemskab
Støt op om huset ved at være medlem. Et medlemskab koster 300 kr. om året for en husstand og 150 kr. for pensionister og enlige og går til husets drift og forbedringer.

Ydelse: Pris:
Husstand 300 kr/året
Pensionister og enlige – pr husstand 150 kr/året
Bankoverførelse 7305 0001070164
MobilePay MobilePay Nr: 24683
Oplys vejnavn og husnummer ved betaling.

Hjertestarter:
Findes i skab ved hovedindgangen. Brug kniv, saks eller lign. til at bryde plomben.

Udlejning:
Merete Lorentsen
2847 6304

Vedtægter:
Vedtægter for den selvejende institution Ugelbølle Forsamlingshus:
Hent vedtægter

Find vej:
Overgårdsvej 4, Ugelbølle, 8410 Rønde.

forsaml_kort

Bestyrelsen:
Formand                                           Medlem

Helene Aarup Freund                     Signe Støy Boisen
Østergårdsvej 24                              Korbærvej 3
2233 5126                                           2674 9970
helene.aa.freund@gmail.com        sstoey@windowslive.com

Næstformand    

Bodil Bach
2343 4579
advokat@bodilbach.dk

Sekretær                                           Medlem
Morten Brink Hinrichsen               Allan Vendelbo Kloster
Overgårdsparken 2                          Århusvej 37
2856 9885                                           2815 8052
hin@nybolig.dk                                vendelbo89@gmail.com

Kasserer                                           Medlem
Thor B. Nielsen                                Natasja Steinhauer Krogh
Gåsebakken 11                                Solbakken 10
4094 9060                                         4032 0909
thor-b@nielsen.tdcadsl.dk            natasjakrogh@gmail.com