Bestyrelsen

Formand

Signe Støy Boisen

26749970

ugelboelleforsamlingshus@gmail.com

Næstformand

Karina Grela Degn-Christensen

                                      

Medlem

Elin Skyum

Sekretær

Kathrine Krabbe

Kasserer

Johan Fribo