UGELBØLLE PARKLAUG

Den store grønne plan – Ugelbølle park

Oprindelig da parken blev anlagt, var der kun en helt ny Friskole og en tom mark. Vi fik derfor tegnet en fantastisk haveplan over det store fælles grønne område – byens nye park og skolens uderum. Landskabsarkitekten Jørgen Larsen fra Malling udfærdigede planen, og skabte dermed en smuk helhed og sammenhæng i hele området til fremtidig glæde for både by og skole – voksne og børn i Ugelbølle.

Resultatet af den oprindelige plan ser man i parken på en forårsgåtur langs den asfalterede sti. Her vil parken eksempelvis byde på et hvidt brus af hvidtjørn, fuglekirsebær og sargentsæble. Det hvide tema – hvidtjørn og sargentsæble – kan man genfinde rundt omkring på hele arealet og er med til at skabe en oplevelse af helhed og sammenhæng. Bøgehække kranser og pakker de cirkelformede pladser til legeredskaber ind – og enkelte fuldkronede træer – lind, pil og spidsløn er nogen steder placeret som markører i de åbne områder.

De fleste elementer i den oprindelige plan er blevet udført, og derfor arbejder vi nu i Parklauget fremadrettet på en opdateret visionsplan for parken og det grønne område.

Hvem ejer parken?

Mange tror, at byparken tilhører skolen. Det er ikke korrekt. Det er byens park – og dermed alle borgeres grønne område. Alle legeredskaber og sandkasser, som er etableret i parken, kan frit benyttes af alle uden for skolens åbningstid.

Syddjurs kommune ejer formelt det store byparkareal på små 14.000 m2, og Friskolen ejer den resterende del på ca. 10.000 m2. En betingelse for, at kommunen i sin tid ville købe markarealet af lodsejerne var, at vi i byen selv skulle stå for at indrette og drive det offentlige areal. Syddjurs Kommune bidrager således ikke med andet end selve jorden, som vi så til gengæld kan disponere over.
Tilbage står behovet for en livsvigtig plan for selve vedligeholdelsen. Kort sagt: Hvem slår plæner, passer bede, holder rent osv.?

Vi har derfor helt fra starten stiftet et ”Parklaug”, som står for drift og vedligeholdelse.
Parklauget består af borgere i Ugelbølle samt overordnede aktører i byen – nemlig Distriktsrådet, Forsamlingshuset samt Friskolen. Aktørerne er sikret plads i Parklaugets bestyrelse, og parken er vores fælles projekt.

 

Visionsplan for parken – version 2.0

Efter de første år, hvor parken er blevet etableret, har vi nu behov for en ny, langsigtet visionsplan. I samarbejde med Friskolen, Distriktsrådet, Forsamlingshuset og byens borgere vil vi gerne sikre, at parken udvikles til at forblive et naturligt samlingspunkt for alle byens borgere.

Der er masser af gode idéer! Alt lige fra skaterbane, shelter og udendørs fitness til opholdssteder for unge og vilde områder … Alt sammen med respekt for den oprindelige vision om at skabe en grøn oase.

I Parklauget arbejder vi netop på at få lavet en ny, langsigtet plan. Du kan være med til at påvirke arbejdet ved at melde dig ind i Parklaugets bestyrelse og støtte op om vores projekter og aktiviteter i parken!

Billederne herunder er tilbage fra foråret 2013, hvor vi på skolen havde den allerførste plantedag med børn og forældre. Området omkring skolens indkørsel og cykelparkering blev ved fælles hjælp plantet til med skønne æbletræer, fjeldribs og sargentsæble. Et beskyttende fodhegn langs de nye bede blev bygget – og det første lille, men betydningsfulde skridt til et flot grønt område omkring skolen var taget til stor tilfredshed!

skole1 ugelboelle-park-2 ugelboelle-park-3
ugelboelle-park-4 ugelboelle-park-5 ugelboelle-park-6
jord maskiner ugelboelle-park-1

Herunder ses den oprindelige visionsplan for parken

ugelboelle-park

Vedtægter for Ugelbølle Parklaug

Du kan finde vedtægterne for Ugelbølle Parklaug her.